23-11-2016

Locatieonderzoek Ecodorp Gelderland

Op 15 november j.l. hebben we een presentatie verzorgd voor ambtenaren van de gemeente Overbetuwe en ontwerpers van Park Lingezegen. In opdracht van de Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland hebben wij in samenwerking met Iris de Kievith van Irisdekievith architect en Marnix Vink van bureau Felixx een ruimtelijke studie gedaan naar de mogelijkheid van een Ecologisch dorp in het Park Lingezegen. De plannen zijn goed onthaald waarbij tevens de mogelijkheden voor andere locaties binnen de gemeente aan de orde zijn geweest. Begin volgend jaar zal een besluit genomen worden of, en waar dan, een ecologische ‘nederzetting’ binnen het Park realistisch is. img_3773sam_3797sam_3798

7-12-2016

Maisonnette Amsterdam aardgasloos!

We werken de laatste details uit voor het gasloos maken van een te renoveren pand in Amsterdam. De twee bovenste etages zullen worden samengevoegd, de isolatie zal aanzienlijk worden verbeterd waardoor het mogelijk wordt om met een luchtwarmtepomp de maisonnette te verwarmen en van warm water te voorzien. Het hogere verbruik aan energie zal worden afgevangen met PV panelen. Onder deze panelen zal een groen dak aangelegd worden. Hoe mooi kan het zijn?

15-10-2016

Renovatie Eendrachtsstraat aanbesteed

Vier panden aan de Eendrachtsstraat worden gerenoveerd en zijn inmiddels aanbesteed. Uitgangspunt voor de Hoog Niveau Renovatie van twee panden is een zo laag als mogelijke energieverbruik door een goede isolatie, laag temperatuur verwarming en het gebruik van zonnewarmte en energie.

Gaat het ons lukken om de woningen zonder aardgas aansluiting gerenoveerd te krijgen? We laten het binnenkort weten!

12-12-2016

Oude Binnenweg 109-110 in uitvoering

Aan de voorzijde moeten een 8/tal nieuwe ornamenten aangebracht worden. Met de 3D-printtechniek zullen deze ornamenten gemaakt worden. Afgelopen vrijdag is één van de ornamenten aan de Mauritsweg ingescand (zie bijlage). De volgende stap is te onderzoeken op welke wijze de nieuwe ornamenten zullen worden aangebracht. Nadat we hier een plan voor hebben kan het eigenlijke printen werkelijk beginnen.

In beide panden zijn inmiddels nieuwe stalen buispalen ingebracht. Na het maken van inkassingen in de muren zal de nieuwe betonnen vloer worden voorbereid.

Onze architectuur is belevingsvol, zorgvuldig & passend

Ervaring telt

Meer dan veertig jaar zijn wij professioneel betrokken bij alles wat met de gebouwde omgeving te maken heeft. Het vernieuwen, her-bestemmen of transformeren van bestaande gebouwen is ons op het lijf geschreven. Nieuwbouw projecten worden met gevoel voor de historische en/of ruimtelijke context ontworpen. Wijkplannen en inspraakprocessen zijn succesvol afgerond.

Herkenbare architectuur

Het programma van de opdrachtgever en de gebruiker(s) is leidend in het ontwerpproces. Het ontwerp is daardoor passend en aansprekend.

Waardevolle architectuur

Cardo Architecten hecht aan de contextuele binding van project en omgeving; het gebruik van eerlijke materialen, zorgvuldige detaillering, de invloed van het licht in het interieur en -mede daardoor- een prettige beleving.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is voor Cardo Architecten het werken met duurzame en bij voorkeur natuurlijke (kalk, leem, hennep, stro etc.) materialen, hergebruik en up-cycling van grondstoffen c.q. bouwmaterialen en verminderen van de CO2 uitstoot door goede isolatie en gebruik van hernieuwbare energie (zoals wind, zon en bodem).

Samen is meer

Ontwerpen doe je niet alleen. Naast opdrachtgever en gebruikers is een brede kennis en ervaring noodzakelijk. Ontwerpen worden gerealiseerd in teams waarbinnen verschillende disciplines samenwerken en ook andere architecten, ontwerpers en bureaus zijn uitgenodigd.