23-02-2017

Locatieonderzoek Ecodorp Gelderland

Voor de Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland zijn wij bij drie mogelijke locaties betrokken. In de afgelopen twee jaar zijn een vijftal locaties gepasseerd en door ons onderzocht op mogelijkheden om een ecologische ‘nederzetting’ te stichten. Drie concrete locaties zijn nu concreet over. Aan belangstelling is geen gebrek, de financiën zijn tevens aanwezig. De ruimtelijke ordening is in de meeste gevallen de grootste hindernis om de plannen te kunnen concretiseren. Voor de architectonische invulling en het landschappelijk onderzoek werken wij samen met Iris de Kievith van Irisdekievith architect en Marnix Vink van bureau Felixx. De verwachting is dat we dit jaar concreet aan de slag zullen kunnen met een kansrijke locatie.visual ecologisch wonen Heteren

7-2-2017

Maisonnette Amsterdam aardgasloos!

De uitvoering van de bovenste etage van de nieuw te maken maisonnette is nu vol in uitvoering. Zonnepanelen, luchtwarmtepomp en vloerverwarming zijn besteld. De woning wordt waanzinnig geïsoleerd en de doelstelling om de woning gasloos te gaan maken wordt absoluut gehaald!  De zonnepanelen zijn de jongste versie nieuwe panelen met weer een verbeterd rendement en langere levensduur! Panasonic levert de warmtepomp. Als klap op de ‘energiepijl’ zal een geluidsarme Lage Snelheid Windturbine geplaatst worden. Binnen twee maanden moet alles draaien! SAM_4200SAM_4201

10-5-2017

Eendrachtsstraat in uitvoering

Het werk aan de Eendrachtsstraat in opdracht van Woonstad Rotterdam is nu alweer vier maanden op streek. Onder drie panden is een nieuwe fundering aangebracht. De uitbouw op de zolder is getimmerd en gereed voor de nieuwe dakbedekking én de zonnepanelen! Helaas moest de achtergevel geheel gesloopt worden. De nieuwe achtergevel zal in staand verband worden opgemetseld en zodanig worden uitgevoerd dat we aan de strenge isolatie voorwaarden voldoen. geheel gasloos is helaas niet gelukt. Een knap hybride systeem zal nu geplaatst worden waardoor met een minima aan energie en gas een max aan wooncomfort kan worden geleverd.

8-5-2017

Oude Binnenweg en 3D printing

Eindelijk is het dan zover! de 8 3D geprinte ornamenten kunnen opgehaald worden! Als ze op de bouwplaats arriveren zal er een coating worden aangebracht. Daarna worden ze op hun plaats gemonteerd. Na montage wordt het stukwerk aan geheeld en kan de schilder alles prachtig in kleur afmaken.

Ieder ornament is in acht dagen geprint. Het proces is gefilmd. Binnenkort zal het filmpje gedownload kunnen worden en wordt het proces van scannen tot plaatsen geheel inzichtelijk gemaakt.

Onze architectuur is belevingsvol, zorgvuldig & passend

Ervaring telt

Meer dan veertig jaar zijn wij professioneel betrokken bij alles wat met de gebouwde omgeving te maken heeft. Het vernieuwen, her-bestemmen of transformeren van bestaande gebouwen is ons op het lijf geschreven. Nieuwbouw projecten worden met gevoel voor de historische en/of ruimtelijke context ontworpen. Wijkplannen en inspraakprocessen zijn succesvol afgerond.

Herkenbare architectuur

Het programma van de opdrachtgever en de gebruiker(s) is leidend in het ontwerpproces. Het ontwerp is daardoor passend en aansprekend.

Waardevolle architectuur

Cardo Architecten hecht aan de contextuele binding van project en omgeving; het gebruik van eerlijke materialen, zorgvuldige detaillering, de invloed van het licht in het interieur en -mede daardoor- een prettige beleving.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is voor Cardo Architecten het werken met duurzame en bij voorkeur natuurlijke (kalk, leem, hennep, stro etc.) materialen, hergebruik en up-cycling van grondstoffen c.q. bouwmaterialen en verminderen van de CO2 uitstoot door goede isolatie en gebruik van hernieuwbare energie (zoals wind, zon en bodem).

Samen is meer

Ontwerpen doe je niet alleen. Naast opdrachtgever en gebruikers is een brede kennis en ervaring noodzakelijk. Ontwerpen worden gerealiseerd in teams waarbinnen verschillende disciplines samenwerken en ook andere architecten, ontwerpers en bureaus zijn uitgenodigd.